Odpowiedzi

2009-11-14T20:16:34+01:00
1.
Colbert był zwolennikiem i realizatorem polityki merkantylizm. Głównym celem systemu było zbudowanie potągi państwa w oparciu o potągą gospodarczą. Wprowadzając go Colbert już od 1663 roku rozpoczął Badania nad zasobami naturalnymi Francji, nad przydatnością poszczególnych regionów kraju dla różnych gałązi gospodarczych dla handlu, starał się o przygotowanie dobrych kadr dla przemysłu; wprowadził zakaz emigracji i wywozu Zboża , dążył do uzyskania dodatniego bilansu gospodarczego, zwiąkszając Eksport, ograniczając import. W kraju Colbert popierał rozwój manufaktur, wprowadził nową reformą systemu miar i Wag, starał się o ujednolicenie go w całym kraju. Dążąc do wytworzenia rynku wewnątrznego zlikwidował cła wewnątrzne, dbał o rozwój rolnictwa, hodowli. W rolnictwie zacząto uprawiaą Rośliny przemysłowe. Dla usprawnienia handlu wybudował kanał Langwedocki ( Morze Ĺąródziemne-Ocean Atlantycki). Poza tym Francja w tym okresie czasu zaczynając od Richelieu stworzyła świetną flotą i armią wojenną i handlową. Armia pozwalała prowadzią państwu polityką kolonialną, w nastąpstwie czego Francja wysunąła się na trzecie miejsce w świecie jako potąga kolonialna, po Anglii i Holandii. Dlatego Francuzi pojawiali się w różnych cząściach świata (Indie, Ameryka N i Ĺąrodkowa, Kanada, Louisiana, Afryka Zachodnia). Rozwijając Handel oceaniczny tworzyli różne kompanie handlowe, najsilniejsze z nich to: Wschodnioindyjska, Północna, Lewantyńska. Colbert bardzo rozwinął politykę gospodarczą Franji.

2.W 1662 r. wybrał na dewizę swego panowania formułę “Nec pluribus impar” i Słońce, jako symbol swojej osoby. Nie było to niczym nowym : symboliki solarnej używali już cesarze starożytnego Rzymu, Neron kazał się przedstawiać, jako bóg Słońca Apollo kierujący swoim rydwanem. Wykorzystało tę symbolikę chrześcijaństwo, przedstawiając czasem Chrystusa jako Apolla. We Francji tradycja ta też miała długą, bo sięgającą XIV w. historię. Karol V dołożył słońce do kwiatów lilii, Karol VI przyjął je w 1385 r. jako emblemat swego małżeństwa; jeszcze w XVII w. były w obiegu monety ze znakiem słońca, które kazał bić Ludwik XI; Królem-Słońcem był Karol IX, Henryk III, Henryk IV i Ludwik XIII. Ludwik XIV urodził się już Słońcem, w naturalny sposób podjął symbolikę swoich poprzedników i przodków. Nadał jej jednak nowy charakter i uczynił ją wszechobecną. Wywierała wrażenie na obcych wysłannikach, gdy oglądali ją wspinając się po Schodach Ambasadorów w Wersalu i gdy król przyjmował ich w gabinecie Apolla. Ostateczne przywiązanie do imienia Ludwika XIV miana Króla-Słońce przypieczętowali jego wrogowie, starając się ośmieszyć przyjętą przezeń symbolikę w rycinach, pamfletach itp.
krol mówił-'państwo to ja', bo sam podejmował decyzje odnosnie państwa,nie zwoływał parlamentu,swoich przeciwnikow zsyłał do bastylii.
2 5 2
2009-11-14T22:31:17+01:00
2. Ludwik XIV tak chęnie porównywał siebie do Słońca, że nazwano go nawet Królem Słońce. Ponad wszystko pragnął sławy dla siebię i królestwa.
"Państwo to ja" - Powiedział kiedyś Ludwik XIV, który panował w latach 1643-1715, był władcą absolutnym. Wszelkie decyzje państwowe podejmował sam, a od poddanych wymagał bezwzględnego posłuszeństwa.
2009-11-15T01:23:27+01:00
Królem Słońca, nazywano go nie do końca dlatego, że był wielkim monarchą ,ale ponieważ lubił się tak przedstawiać oraz kazał wybijać monety ze swoim wizerunkiem na tle słońca.Sam uważał, że pochodził od Boga i dlatego należy mu się władza despotyczna.
Twierdził na swój temat "Państwo to Ja", ponieważ miał władzę nieograniczoną i sam podejmował wszystkie decyzje, władze despotyczną ;)
2 1 2