Odpowiedzi

2009-11-14T20:34:08+01:00
-Guten Morgen! wenn ich mit sich führen ein Interview für die Schülerzeitung?
-Guten Morgen, ja.
-Was denken Sie über Ihre Klasse.
-meiner Klasse ist groß. jeder hilft sich gegenseitig darin. Wir sind für jede Meile.
-Was denken Sie über die Lehrer an unserer Schule.
-die meisten Lehrer sind gegen die Studenten freundlich.
-it 's all
-und wenn dieser Zeitschrift werden
-für eine Woche. Dank für das Gespräch
-Bitte. Auf Wiedersehen
-Auf Wiedersehen

przetłumaczenie:
-dzień dobry! czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad do szkolnej gazetki?
-dzień dobry, tak.
-co myslisz o swojej klasie.
-moja klasa jest wspaniała. wszyscy sobie w niej sobie pomagamy. jesteśmy dla siebie mili.
-co myslisz o nauczycielach w naszej szkole.
-większość nauczycieli jest przyjaźnie nastawiona do uczniów.
-to już wszystko
-a kiedy ukaże się ta gazetka
-za jeden tydzień. dziękuje za wywiad
-proszę. do widzenia
-do widzenia