Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T20:39:26+01:00
Obliczam prądy płynące w żarówkach

P1= U*I1
I1=P1/U=20/230=0,087A

P2=U*I2
I2=P2/U
I2=40/230=0,174A

obliczam oporności każdej żarówki -wzór na prawo Ohma
R=U/I
R1=U/I1
R2=U/I2
R1=230/0,087=2644 Ohma=2,644k Oma
R2=230/0,174=1322 Ohma=1,322k Oma

Obie żarówki połączone są równolegle, to opór zastępczy wynosi

Rz=(R1*R2)/(R1+R2)
Rz=(2,644*1,322)/(2,644+1,322) k Oma
Rz=0,881kOma=881 Om
Opór zastępczy układu dwóch żarówek wynosi Rz=881Om

2009-11-14T20:45:03+01:00
P=U*I I=U/R P=U²/R
Przypołączeniu równoległym moce się sumują
R=U²/(P1+P2)=230²/60=881,7 oma