Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T21:01:21+01:00
Strzelać każdy może... :P

Stosunek jest masowy, czyli

m₁=n₁*M₁-masa pary wodnej
m₂=n₁*M₂-masa żelaza
M₁=18g/mol - masa molowa pary wodnej
M₂≈56g/mol
m₂÷m₁=21÷9
21m₁=9m₂
21*n₁*M₁=9*n₂*M₂/÷(21*M₁*n₂) - wyznaczmy stosunek molowy teraz:
n₁÷n₂=(9*M₂)÷(21*M₁)
n₁÷n₂=(3*56g/mol)÷(7*18g/mol)
n₁÷n₂=168÷126
n₁÷n₂=4÷3
4n₁=3n₂

Mamy stosunek molowy - na 3 mole żelaza przypadają cztery mole pary wodnej, taki stosunek wychodzi, jeżeli redukujemy magnetyt, czyli Fe₃O₄:

Fe₃O₄ + 4H₂ -->3Fe + 4H₂O

Czyli szansa na strzelenie wynosiła 33%. :P