1.W klasie 1a po pierwszym półroczu jest 32 uczniów.Trzech uczniów ma oceny niedostateczne,a czterech -dopuszczające.W klasie 1b liczącej 30 uczniów jeden uczeń ma oceny niedostateczne,a pięciu dopuszczające .W której klasie jest większy (i o ile) procent uczniów,którzy słabo się uczą ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T20:50:00+01:00
Klasa 1a
100%-32
X-7
7*100%/32= 21,875%
klasa b
100%- 30
X- 6
6*100%/30=20

W klasie 1A jest większy % osób słabo się uczących, ponieważ ich procent wynosi 21,875.
16 4 16
2009-11-14T20:50:51+01:00
Według mnie 2 to dobra ocena, bo zalicza :) tym bardziej, że jestem w liceum
1. liczba uczniów w poszczególnych klasach
1a-32 uczniów
1b-30 uczniów
liczba uczniów, uczących się słabo
1a-3+4=7
1b-1+5=6
1a
32-100%
7-x
x=100%×7÷32
x=21⅞%
1b
30-100%
6-x
x=100%×6÷30
x=20%
21⅞%-20%=1⅞%
Odp: Większy procent uczniów, uczących się słabo jest w klasie 1a, o 1⅞%
9 3 9
2009-11-14T20:58:50+01:00
Klasa 1a 32 os.
1 - 3os.
2- 4 os.

klasa 1b 30 os.
1- 1 0s.
2- 5 os.

1a - słabo 7 os
7/32 × 100% = 21 ⅞ %

1b - słabo 6 os.
6/30 × 100% = 20%

21⅞ - 20 = 1⅞ %
7 3 7