2.9.Ustalić wzory następujących związków;
a). wodoru o masie cząsteczkowej 127u, zawierającego pierwiastek sześciowartościowy,
b).siarczku o masie cząsteczkowej 150u, zawierającego metal trójwartościowy.

2.16.Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych x:
a). P₂Ox (masa cząsteczkowa 110u)
b).C₂ Hx (masa cząsteczkowa 30u)
c).H₄PxO₇ (masa cząsteczkowa 178u)

2.17. Jakie pierwiastki zaznaczone symbolem E?
a). EO₂ (masa cząsteczkowa 44u)
b). E₂S₃ (masa cząsteczkowa 208u)
c). H₂EO₄ (masa cząsteczkowa 98u)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T21:44:36+01:00
I znowu u Ciebie :P

2.9.Ustalić wzory następujących związków;
a). wodorku o masie cząsteczkowej 127u, zawierającego pierwiastek sześciowartościowy,

Jesteś pewna, że to ma być wodorek? Bo sama robiłam takie zadanie (zbiór zadań Pazdra, prawda?) i tam był tlenek. Szczególnie, że dla wodorku, to nie wychodzi.
Zrobię Ci dla tlenku, a jesli nie o to chodzi, to trudno :)

EO₃ ("3" - dlatego, że tlen jest dwuwartościowy, więce "6" się automatycznie skraca i zostaje "3")
masa tlenu: m=3*16=48u
pierwiastek: E=127u-48u=79u => jest to selen
Wzór: SeO₃

b).siarczku o masie cząsteczkowej 150u, zawierającego metal trójwartościowy.
Wzór siarczku, jeszcze bez metalu, będzie wyglądał tak: E₂S₃
(siarczki sa dwuwartościowe)
m=150u
m siarki: m=3*32=96u
metal: E= (150-96)/2=27u => ten metal to glin.
Wzór: Al₂O₃

2.16.Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych x:
a). P₂Ox (masa cząsteczkowa 110u)
masa fosforu: m=2*31u=62u
masa tlenu: 110u-62u=48 - tyle jest razem tlenu w związku, ale jeden atom tlenu waży 16u, więc x=48u/16u=3

b).C₂ Hx (masa cząsteczkowa 30u)
masa węgla: m=2*12u=24u
masa wodoru: 30u-24u=6 =>
x=6u:1u=6

c).H₄PxO₇ (masa cząsteczkowa 178u)
masa reszty pierwiastków: 4*1+7*16=116u
masa fosforu: m=178u-116u=62u =>
x=62u/31u=2

2.17. Jakie pierwiastki zaznaczone symbolem E?
a). EO₂ (masa cząsteczkowa 44u)
m=44u
m tlenu= 2*16=32
44u-32u=12u => jest to wegiel (C)

b). E₂S₃ (masa cząsteczkowa 208u)
m=208u
m siarki= 3*32u=96u
(208u-96u)/2=56u => jest to żelazo (Fe)

c). H₂EO₄ (masa cząsteczkowa 98u)
m=98u
masa pozostałych pierwiastków: m=2*1+4*16=66u
98u-66u=32u => jest to siarka (S)
2 5 2