Jaką procent liczby a stanowi liczba b ?
a)a=20
b=9
b)a=75
b=33
c)a=500
b=11
oblicz w pamięci:
a)1%liczby354to
b)15%liczby80to
c)10%liczby90to
d)20%liczby115to
e)25%liczby1,6to
oblicz11%liczby12
oblicz7promilaliczby500
oblicz liczba która jest:
a)o15% większa od120
b)20%liczby od 70
znajdź liczbę, której:
a)30%jest równa 24
b)15% jest równe 36
znajdź liczbę, której8% wnosi12

2

Odpowiedzi

2009-11-14T21:16:15+01:00
Jaki procent liczby a stanowi liczba b
a) 45%
b) 44%
c) 2,5%
oblicz w pamięci
a) 3,54
b) 12
c) 9
d) 23
e) 0,4
11% liczby 12 to = 1,32
7 promili z 500 to = 3,5
oblicz liczbę która jest:
a) 138
b) 56
znajdź liczbę której:
a) 80
b) 240
liczba której 8% to 12 to =150
2009-11-14T21:34:04+01:00
20-100%
9-X
x=45

75-100%
33-X
x=44

500-100%
11-X
x=2,2

a 3,45
b 12
c 9
d 23
e 0,4

100%-12
11%-x
x=1,32

100%-120
15%-x
x=18
120+18=138

100%-x
30%-24
x=80

100%-x
15%-36
x=240

100%-x
8%-12
x=150