1.Ile metrow przewodnika o przekroju 15mm² trzeba wziac, aby jego opor byl taki sam jak innego przewodnika z tego samego metalu o przekroju 0,5mm² i dlugosci 2m²


2..Oblicz opor grzalki garnka elektrycznego dostosowanego do napiecia U=220V jezeli mozna nim podgrzac 2 litry wody od 20 stopni C do 100 stopni C w czaie 10 minut.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T21:28:59+01:00
S₁=15mm²=15*10⁻⁶m²
l₁=?
S₂=0,5mm²=5*10⁻⁷m²
l₂=2m
ρ-opór właściwy
Opór przewodnika jest równy:
R=ρ*l÷S

R₁=ρ*l₁÷S₁ - opór pierwszego przewodnika
R₂=ρ*l₂÷S₂ - opór drugiego przewodnika

Te opory mają być sobie równe, więc:
ρ*l₁÷S₁=ρ*l₂÷S₂ /÷ρ
l₁÷S₁=l₂÷S₂ /*S₁
l₁=(l₂*S₁)÷S₂
podstawiając, otrzymujemy:
l₁=(2m*15*10⁻⁶m²)÷5*10⁻⁷m²
l₁=60m

2.

U=220V - napięcie
v=2l=2dm³ - objętość wody
d=1kg/dm³ - gęstość wody
m=2dm³*1kg/dm³=2kg - masa wody
Δt=100°C-20°C=80°C - zmiana temperatury
c=4190J/(kg*°C) - ciepło właściwe wody
t=10min=600s - czas

Q=c*m*Δt - ilość energii potrzebna do zagotowania wody
Q=4190J/(kg*°C)*2kg*80°C
Q=670 400J

W=Q=UIt
I=U÷R
W=(U²*t)÷R
W*R=U²*t
R=U²*t÷W
R=(220V)²*600s÷670 400J
R=43,32Ω

W razie pytań, proszę o priv. :)
1 5 1