C++

W jednym wierszu zapisanych jest 10 liczb całkowitych oddzielonych znakiem odstępu (spacją).

napisz program,który wczytaj je i znajdź największą z nich, a następnie wypisz ją na standardowe wyjście.

Przykładowe dane:

1 3 2 8 10 23 9 2 67 4


Wynik:

67

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T22:26:47+01:00
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;

main()
{
int max, a, i;
cin>>max;

for(i=1;i<=9;i++)
{
cin>>a;
if(a>max) max = a;
}

cout<<max;

return 0;
}
2 5 2