Jakie tytuły nadałbyś Maryi na podstawie poniższych tekstów?

- Anioł jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (...)" Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 35.38)
...........................................................

- Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (Łk 2,51)
.............................................................

- Wtedy Matka Jego powiedziałą do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". (J 2,5)
.............................................................

- Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. (Dz 1,14)
.............................................................

- Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1)
.............................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-14T21:19:34+01:00
2009-11-14T22:19:41+01:00
Maryja bez grzechu pirworodnego poczeta.