Odpowiedzi

2009-11-14T21:19:42+01:00
Szerokość geograficzna
wysokość n.p.m.
rozkład lądów i mórz
prądy morskie
ukształtowanie powierzchni
szata roślinna
rodzaj podłoża
4 5 4
2009-11-14T22:16:50+01:00
Ameryka leży w zasięgu wszystkich stref klimatycznych, co wynika z dużej rozciągłości południkowej obu kontynentów. Na klimat Ameryki bardzo duży wpływ wywiera rzeźba terenu. Południkowy układ form górskich sprzyja przemieszczaniu się mas powietrza w kierunku północnym lub południowym. Dlatego w Ameryce Północnej chłodne powietrze polarne dociera niekiedy aż do wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Ułatwiony przepływ mas powietrza jest główną przyczyna dużej zmienności warunków pogodowych na obu kontynentach. Ważnym czynnikiem wpływającym na klimat Ameryki, zwłaszcza na ilość opadów atmosferycznych, są także prądy morskie. Zachodnie wybrzeża kontynentów znajdują się pod wpływem zimnych prądów: Peruwiańskiego i Kalifornijskiego. Prądy te przyczyniają się do tego, że ilość opadów atmosferycznych na tych wybrzeżach jest niewielka. Z kolei ciepłe prądy morskie: Brazylijski, Karaibski oraz Zatokowy przyczyniają się do zwiększania sum opadów wschodnich.

A to tak w skrócie:
Ogromne kontrasty klimatyczne występujące w Ameryce wynikają między innymi ze zróżnicowania wysokości terenu nad poziomem morza oraz występowania prądów morskich. Warunki klimatyczne panujące na obu kontynentach z koleina rozmieszczanie zbiorowisk roślinnych.
4 2 4