Odpowiedzi

2009-11-14T21:44:47+01:00
Przykładem takiej reakcji jest dowolna reakcja kwasu azotowego (V) z metalem szlachetnym, np. reakcja rozcieńczonego HNO₃ z miedzią:

3Cu + 8HNO₃ --> 3Cu(NO₃)₂ + NO + 4H₂O

Zapisując to równianie jonowej:

3Cu + 8H⁺ + 8NO₃⁻ -- > 3Cu²⁺ + 6NO₃⁻ + NO + 4H₂O

Jak widać w roztworze przed rekcją znajdują się jony wodorowe i jony NO₃⁻.

Wodór ma stopień utlenienia +I, a azot w jonie azotanowym +V.

W toku reakcji miedź utlenia się, a jednocześnie musi coś zredukować. Zredukowane mogą być jony H⁺ do wodoru gazowego lub jony azotanowe do tlenku azotu.

Logicznie rzecz biorąc, zredukuje się to, co łatwiej ulega redukcji. :) Jak widać w reakcji redukują się jony azotanowe, więc łatwiej ulegają redukcji w porównaniu do jonów H⁺.

Jeżeli coś jeszcze jest niezrozumiałe, proszę o priv. :)
3 5 3