Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T22:34:44+01:00
1.Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Polskiej z 3 maja 1791 r. -"Konstytucja 3 Maja"
Powody:
-Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zniszczenia (zlikwidowania) systemu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej tzw. "Złotej wolności" (oraz) - wprowadzenia równości po między mieszczanami, szlachtą i chłopów, -złagodzenia nadużycia pańszczyzny. -Zniesienia zasady ustrojowej "liberum veto" (wolne, nie pozwalam).

2. Konstytucja Księstwa Warszawskiego (22 lipca 1807)
Powody:
- Konstytucja Księstwa Warszawskiego, głównym powodem było obalenie nierówności stanowej.
-Likwidowała odrębne sądy na rzecz jednego dla wszystkich obywateli kraju.
-Zapewniła wolność osobistą chłopów( jednak nie podjęto decyzji o ich uwłaszczeniu).

3. Konstytucja Królestwa Polskiego (1815)
Powody:
-{Konstytucja Królestwa Polskiego, połączyła się, po przez unię personalną z Cesarstwem Rosyjskim, prowadzili razem politykę zagraniczną. (Główny powód)]
-Król Polski miał do dyspozycji armię składająca się z ok. 30 tys. żołnierzy.
-Gwarantowała poszanowanie i stosowanie języka polskiego w królestwie. Pozwalała na swobodę poglądów polityczną i religijnych.

4. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (1818)
Cele/Powody:
- Wewnętrzna autonomia została czasowo przywrócona (w czasie powstania warszawskiego)
- Obszar Wolnego Miasta stał się miejscem wsparcia dla powstańców z innych zaborów.
-Gwarantowanie równość wszystkich wobec prawa.
-Nienaruszalność własności prywatnej.

5. Mała Konstytucja (1919)
Miała na celu:
- wprowadzenia w Polsce system rządów komitetowych(Najwyższą władzę sprawował Sejm ustawodawczy, jego "wolę" miał wykonywać Naczelnik Państwa i Rada Ministrów)
- pozbawienia komitetu własnych, niezależnych od parlamentu uprawnień

6. Konstytucja marcowa (1921)
Powody:
- Wprowadzenie władzy ustawodawczej:
- Wprowadzenie ustroju republiki demokratycznej.
-Wprowadzenia Władzy zwierzchniej przyznawanej Narodowi, była sprawowana za pośrednictwem specjalnych organów.

7. Konstytucja kwietniowa (1935) - {z okresu między wojennego]
Powody:
-Wprowadzenie ustroju prezydencko-autorytarnego
-Zmiana konstytucji i zwierzchnictwa narodu


Mam nadzieję, że pomogłam. Znałam odpowiedź tylko na siedem pierwszych powodów wprowadzenia tych Konstytucji.

Pozdrawiam ;]