Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T21:55:04+01:00
Tak, można.

Rada Ministrów może być odwołana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dając jej wotum nieufności. Wymaga to jednakże wniosku, zgłoszonego przez minimum 46 posłów, wskazującego nowego kandydata na stanowisko premiera. Jeśli Sejm uchwali wniosek, premier składa dymisję rządu, a Prezydent przyjmuje ją i powierza kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów, wyznaczonemu przez Sejm formację nowego rządu.

Rada Ministrów:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego wykonaniem,
6) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
7) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami t organizacjami międzynarodowymi,
8) zawiera umowy międzynarodowe,
9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.
7 3 7
2009-11-14T23:23:47+01:00
Można odwołać Radę Ministrów
7 2 7