Odpowiedzi

2009-11-14T21:57:48+01:00

Sawanna:
-ilośc opadów jest tam znacznie mniejsza niż w lasach równikowych
-tereny są porośnięte głównie trawami
-są tam tylko dwie pory roku sucha i deszczowa

Stepy:
-lata są tam gorące i suche
-zimy długie i mroźne
-brak drzew spowodowany jest małą ilością dostępnej roślinom wody
-na wiosnę na stepie zakwita mnóstwo kwiatów: tulipanów, kosaćców i sasanek