Odpowiedzi

2009-11-14T22:07:44+01:00
1Rozegrały się na terenach Litwy, do których roszczenia zgłaszała jednak Polska. Nie były to roszczenia bezpodstawne, biorąc pod uwagę to, że samo Wilno i Wileńszczyzna zamieszkiwane były w większości przez ludność narodowości polskiej. Rząd litewski nie chciał jednak w żaden sposób zgodzić się na odstąpienie państwu polskiemu tych obszarów. Nie chodziło jedynie o włączenie naszych byłych terytoriów do Polski, ale także o zmuszenie Litwy do zacieśnienia stosunków z Polską, co pomogłyby nam w efektywniejszej obronie przed atakiem Rosji Radzieckiej poprzez oddzielenie się od nich kordonem sprzymierzonych ze sobą państw – Litwy, Ukrainy i Białorusi.