Odpowiedzi

2009-11-15T00:37:07+01:00
1) Moje tegoroczne wakacje były niezwykłe - Meine diesjährigen Sommerferien waren außergewöhnlich.
2) W lecie wszyscy uczniowie mają wakacje - Im Sommer haben alle Schüler die Sommerferien.
3)Typowy dla wakacji jest upał - Typisch für die Sommerferien ist Hitze
4) W wakacje nie mam problemów z odzieżą - Im Sommerferien habe ich keine Probleme mit der Kleidung.
5) W wakacje dni są najdłuższe - Im Sommerferien sind die Tage am längsten.
6) W wakacje wielu turystów jedzie nad Morze Bałtyckie - In Sommerferien fahren die Touristen an die Ostsee.
7) Cała przyroda jest zielona - Die ganze Natur ist grün.
8) Od czasu do czasu latem pada deszcz - Ab und zu regnet es im Sommer sogar im Strömen.
9) Wakacje symbolizują szczęście - dass Somerferien Glück symbolisiert.
10) Lato jest wspaniałe - Sommer ist toll