Odpowiedzi

2009-11-14T23:07:32+01:00
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie - Jak czynisz komuś, tak on czyni tobie.

Jeżeli wiesz co to znaczy, tu podaj jakieś argumenty do tego. Możesz nawet skorzystać z neta, przemyśleć, pozmieniać i na pewno wyjdzie Ci z tego wspaniała rozprawka.
3 2 3
2009-11-14T23:41:07+01:00
Czy Biblia jest rzeczywiście najważniejszym dziełem dla współczesnego człowieka?Biblia towarzyszy człowiekowi od początku jego życia. Najpierw, jako obrazki oraz czytane przez rodziców fragmenty. Później, kiedy dziecko idzie do szkoły, rozpoczyna naukę religii i samo już poznaje dawne dzieje ludzi.

Jeśli spojrzymy wstecz, zauważymy, iż wielu ludzi zostało zainspirowanych tym dziełem. Bardzo dobrym przykładem jest genialny twórca, Leonardo da Vinci. Żył on w czasach renesansu. Namalował wiele wspaniałych dzieł, jak „Ostatnia wieczerza” lub „Zwiastowanie”. Innymi przykładami są „Dawid” oraz „Sąd Ostateczny” Michała Anioła, wielkiego malarza, rzeźbiarza i architekta.

Wielu ludzi używa Biblii jako życiowego przewodnika. Kierują się prawami w niej zawartymi. Bardzo często należą oni do zgrupowań, które zajmują się pomaganiem innym i organizowaniem dla nich pomocy finansowej. Jeśli człowiek wierzy w Boga i często czyta Biblię, ma wrażenie, że ktoś zawsze nad nim czuwa, opiekuje się nim.

Dzięki tej księdze ludzie niewierzący lub ludzie innego wyznania mogą dowiedzieć się wielu rzeczy o naszej religii. Czasem nawet stosują się oni do niej, a nawet nawracają się na chrześcijaństwo.

Biblia jest ogromnym źródłem frazeologizmów. Człowiek używa ich często, nawet nie zdając sobie czasem sprawy z ich pochodzenia. Dobrym przykładem jest przysłowie „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.

Jesliby spojrzeć na statystyki, Biblia jest najczęściej wydawaną i kupowaną książką świata, przetłumaczoną na wiele języków. Co rok jej nowe egzemplarze wpływają na rynek. Powstało wiele rodzajów Biblii, m.in. obrazkowa dla dzieci, napisana Brailem dla niewidomych. Dzięki osiągnięciom techniki, ludzie mogą odsłuchiwać teksty tej księgi z płyt lub kaset.

Tak więc, choć często tego sobie nie uświadamiamy, Biblia jest jednak najwazniejszym dziełem dla nas – dla współczesnych ludzi.
3 1 3