Czy świat przedstawiony we fragmencie "Ferdydurke" jest podobny do tego w którym żyjesz, czy przeciwnie - obcy? Weź pod uwagę miejsce akcji, sytuację, bohaterów, ich zachowanie, wypowiedzi itd. Swoje wrażenia uporządkuj tak, jak proponuje tabela:
Elementy świata przedstawionego
znane mi z doświadczenia, swojskie
np. sala lekcyjna, uczniowie...
obce, zaskakujące, niespotykane
np. wykład Bladaczki

* Elementy z prawej rubryki (,,obce, zaskakujące, niespotykane") określ kilkoma innymi wyrazami bliskoznacznymi (przymiotnikami, imiesłowami przymiotnikowymi lub zwrotami, np. ,,nie z tego świata").

1

Odpowiedzi

2009-11-14T23:58:54+01:00
Elementy świata przedstawionego:
1)Znane z doświadczenia:
- miejsce(sala lekcyjna)
- postacie(uczniowie nauczyciel)
- czas(lekcja polskiego)
- zachowanie uczniów podczas lekcji
- sposoby wymigiwania się uczniów od lekcji
2) Obce, zaskakujące, niespotykane:
- uciekanie się do próśb i gróźb
- kłótnia Bladaczki z Gałkiewiczem
- niechęć nauczyciela do przeprowadzenia lekcji
- sposób wypowiadania się Bladaczki i Gałkiewicza(chodzi tu o mieszanie stylów i słów)
- przekonywanie uczniów do zmiany zdania (inne zdanie nauczyciel odbiera bardzo osobiście)
- próba zmęczenia uczniów recytacją poezji
*obce, zaskakujące, niespotykane to inaczej mówiąc: niespodziewane, fantazyjne, dziwaczne, szokujące, ekscentryczne
5 5 5