Samochód o masie 1,5t ruszył z miejsca i rozpędzał się przez 10s z przyśpieszeniem 1,5m/s2 , nastepnie przez 25s jechał ze stałą predkością po czym zatrzymał się ze stałym opóźnieniem w ciągu 5s.
a) wykonaj wykres v(t) dla tego samochodu
b)wyk. wykr. a(t) dla tego sam.
c) oblicz drogę przebytą w pierwszych dwóch sekundach ruchu oraz w przedostatniej sekundzie ruchu
d) oblicz prędkość srednia samochodu w tym ruchu
e) narysuj wektory sił działających na samochód w trakcie jazdy ze stałą prędkością
f) podaj wypadkową siłę rozpędzającą oraz hamującą samochodu

1

Odpowiedzi

2009-11-15T01:40:27+01:00
D:
m=1,5t=1500kg
v₀=0m/s
t₁=10s
a₁=1,5m/s²
t₂=25s
v₂=const.
t₃=5s
a₃=const.
vk=0m/s

Droga przebyta w pierwszych 2sek ruchu:
s₁=v₀t+½(at²)=0+½(1,5x2²)=½x6=3 m

Droga przebyta w przedostatniej sek. ruchu:
v₁₀=v₀+at=0=1,5x10=15 m/s
a₂=Δv/Δt=(0-15)/(40-35)=-15/5=3 m/s²
v₃₉=v₁₀+at=15-3x4=15-12=3
s₂=½v₃₉xt₃₉₋₄₀=½x15x1=7,5 m (droga jako pole pod wykresem v(t))


Średnia prędkość:
Vśr=Δs/Δt
Δt=t₁+t₂+t₃=10+25+5=40 s
Δs=s₁+s₂+s₃=½(a₁t₁²)+v₁₀t₂+½(|a₃|t₃²)=½(1,5x10²)+15x25+½(5x5²)=7,5+375+62,5=445 m
Vśr=Δs/Δt=445/40=11,125 m/s

Średnia siła rozpędzająca:
F₁=ma₁=1500x1,5=2250 N

Średnia siła hamująca:
F₂=ma₃=1500x3=4500 N