Odpowiedzi

2009-11-15T08:08:44+01:00

GÓRNOŚLĄSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY
część Wyżyny Śląskiej, w środk. części woj. śląskiego, ze względu na stopień przekształcenia środowiska traktowana jako odrębna jednostka geograficzna; największe w Polsce skupienie ludności, miast (w tym konurbacja górnośląska) i przemysłu; sięga od Gliwic na zach. po Jaworzno na wsch. i od Tarnowskich Gór na płn. po Tychy na płd.; ok. 2700 km2, ok. 2,6 mln mieszk.; powstał w wyniku koncentracji górnictwa węglowego na płn. obszaru, gdzie wydobycie było najłatwiejsze; obok kopalń powstały huty, później dołączano zakłady przeróbki metali i przem. maszynowy oraz chemiczny; napływ ludności sprzyjał żywiołowej rozbudowie miast: Katowic, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Tych, Chorzowa, Sosnowca; GOP stał się obszarem największego w kraju zagrożenia ekologicznego (zanieczyszczenie powietrza i wód, szkody górnicze); pyły przemysłowe stanowią groźbę dla okolicznych terenów, w tym dla zabytkowego Krakowa; spadek wydobycia węgla i przestarzałe technologie wymagają restrukturyzacji okręgu.
2009-11-15T12:26:15+01:00
Zagłębie Ruhry (niem. Ruhrgebiet) – zagłębie przemysłowe w Niemczech w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Położone nad rzeką Ruhrą a także w pobliżu rzeki Ren. Powierzchnia Zagłębia Ruhry w oficjalnych granicach wynosi 4435 km², zaludnienie: 5 317 565 mieszk. (stan: 01.10.2004).
Oficjalnie do Zagłębia Ruhry zalicza się gminy wchodzące w skład Komunalnego Związku Zagłębia Ruhry (Kommunalverband Ruhrgebiet), od dnia 1 października 2004 przemianowanego na Regionalny Związek Zagłębia Ruhry ( Regionalverband Ruhr). Największe miasta to: Essen , Oberhausen, Bottrop, Mülheim, Duisburg (największy śródlądowy port Europy), Gelsenkirchen, Bochum, Herne, Hagen oraz Dortmund.
Wraz z przylegającymi miastami: Düsseldorfem, Kolonią, Bonn i kilkoma innymi jest największą aglomeracją policentryczną Niemiec o zaludnieniu łącznie szacowanym na ok. 10-12 milionów mieszkańców.

W zagłębieniu Ruhry znajdują się jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu. Dobrze rozwinięty przemysł: ciężki (hutnictwo żelaza i stali, metali nieżelaznych), zbrojeniowy, chemiczny(głównie petrochemiczny i kosmetyczny), elektroniczny, środków transportu, włókienniczy, spożywczy.

Gęsta sieć komunikacyjna: kolejowa, drogowa, śródlądowa (kanały: Datteln-Hamm, Dortmund-Ems, Rhein-Herne, Wesel-Datteln), pozwalająca na połączenie z Morzem Północnym oraz z Holandią, Belgią i Francją.