Witam.

Potrzebowałbym pomocy bądź też rozwiązania w sprawie zadania o następującej treści:Utwórz wzór sumaryczny i strukturalny soli - Węglan Sodu. Zaproponuj 8 równań reakcji jej otrzymywania. Przedstaw właściwości chemiczno - fizyczne.Nigdy nie pisałem na forum zadań, lecz 8 na 10 reakcji to trochę dużo :). pzdr

1

Odpowiedzi

2009-11-15T00:23:25+01:00
2NaOH + CaCO₃ -->Na₂CO₃ + Ca(OH)₂
2NaHCO₃-->Na₂CO₃ + CO₂ +H₂O
CH₃COONa + NaOH --> Na₂CO₃ + CH₄
Na₂SO₄ + C + CaCO₃ -->Na₂CO₃ + CaS + 2CO₂
NaOH + CO₂ -nad strzałką H₂O->Na₂CO₃
2Ar-ONa + H₂CO₃ -->Na₂CO₃ + 2Ar-OH
(NH₄)₂CO₃ + 2NaOH --> 2NH₃ + Na₂CO₃ + 2H₂O
2CH₃CH₂ONa + CO₂ + H₂O ---> CH₃CH₂OH + Na₂CO₃

Ar- to grupa arylowa (benzen z usuniętym jednym wodorem, a na jego miejscu wrzuconą grupą hydroksylową w tym przypadku)


Właściwości fizyczne:
biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie; jej roztwory wodne dobrze przewodzą prąd elektryczny

właściwości chemiczne:
Wodne roztwory węglanu sodu mają odczyn mocno zasadowy, ze względu na daleko posuniętą hydrolizę. Związek ten łatwo wypiera metale z ich soli. Nie wiem, co jeszcze napisać mogę... :)
1 5 1