Odpowiedzi

2009-11-15T00:46:46+01:00
W czasach nowożytnych rozwijało się żeglarstwo, a najbardziej znanym pojęciem, dodam jeszcze przełomowym jest:Wielkie odkrycia geograficzne.Wówczas Europejczycy wyruszali na podbój nowo odkrytych ziem, a tereny przez nich zamieszkane i opanowane nazywamy skolonizowanymi.Jest to jedna z przyczyn współczesnych konfliktów,gdzie występuje problem narodowy i nacjonalistyczny.Nacjonalizm wywodzi się od łacińskiego słowa natio - naród i jest założeniem według którego każdy naród ma prawo, a wręcz powinien dążyć do utworzenia odrębnego państwa.
Obecnie problem ten mają Czeczeńcze mieszkańcy krainy geograficznej w Rosji, niestety nie kraju, oraz Baskowie w Hiszpanii, którzy również dążą do utworzenia osobnego terytorialnie państwa.Zwaśnieni byli również od zawsze mieszkańcy Bałkanów, a także tereny Palestyny i Izraela.Obecnie większość ludzi pochodzenia żydowskiego, bądź sami Żydzi żyją w diasporze, czyli są rozproszeni po całym świecie.
Dekolonizacja jest oczywiście pojęciem przeciwnym do kolonizacji i oznacza iż ludzi ci powinni powrócić z ziem zdobytych przez ich przodków.Jest to kwestia bardzo kontrowersyjna, gdyż nie jest to całkiem możliwe ;)