Odpowiedzi

2009-03-24T16:08:25+01:00
Zmiany w rolnictwie 2 połowie XIX w.
-znaczny wzrost zbiorów z porównaniem do lat poprzednich
-zwiększono obszar gruntów rolnych kosztem lasów , pastwisk oraz nieużytków we wszystkich trzech zaborach
- władze zachęcały chłopów do przechodzenia z trójpolowego do
wielopolowego płodozmianu
-podnoszenie wydajności gleb poprzez sprowadzania różnych gatunków roślin.
6 3 6