Odpowiedzi

2009-11-15T00:23:05+01:00
Y=-½x-3 A=(2;2)
2=-1/2*2-b
b=-1


równanie
y=-1/2x-1
2009-11-15T00:24:50+01:00
Wzór szukanej prostej będzie miał postać y=ax+b.

Aby proste były prostopadłe iloczyn ich współczynników kierunkowych musi być równy -1. Szukamy prostej prostopadłej do prostej y=-½x-3, więc:
-½a=-1 => a=2

Tak więc nasza prosta ma wzór y=2x+b. Aby znaleźć b, podstawiamy dane z punktu A(2;2) przez który prosta przechodzi:
y=2x+b
2=2x2+b => b=-2

Wzór prostej: y=2a-2