Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T07:57:41+01:00
Powierzchnia Grecji była górzysta. Zalesione w starożytności góry Libanu piętrzą się wzdłuż całego kraju, tu i ówdzie przecięte żyznymi dolinami, prowadził na Morzu Śródziemnym handel i zakładał kolonie.Fenicjanie byli przede wszystkim narodem żeglarzy i kupców. Pismo fenickie przejęły i zmodyfikowały okoliczne narody - Żydzi,
Grecy i Arabowie. Dla Greków była to kraina bogata. Rozwój handlu stwarzał możliwość szybkiego wzbogacenia się.


Tyle co mam
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T09:38:36+01:00
Hellenowie nigdy nie stworzyli jednego,potężnego państwa, mimo że wszyscy posługiwali się językiem greckim , mieli podobne obyczaje i czcili tych samych bogów.Do tej sytuacji przyczyniło się położenie Hellady.Osady greckie powstawały w dolinach pooddzielanych od siebie ostrymi zboczami.Dlatego kontakty z sąsiadami żyjącymi po drugiej stronie górskich pasm były utrudnione.W tych warunkach mieszkańcy z każdej doliny tworzyli odrębną wspólnotę obywateli nazywaną polis.Historycy tłumaczą ten termin jako miasto-państwo.Było to bowiem nie wielkie państwo obejmujące obszarem nie tylko miasto , lecz także okoliczne wsie i osady.

Myślę że pomogłam ;]
12 3 12