W pewnym gimnazjum sa trzy klasy pierwsze. W klasie Ib liczacej 30 uczniow, jest o 20% wiecej uczniow niz w Ia ,a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniow niz w klasie Ib.
a) ilu uczniow jest w klasie Ia
b)ilu uczniow jest w klasie Ic
c)O ile prcent wiecej uczniow jest w klasie Ic niz w klaise Ia
d)jaki procent wszystkich uczniow klas pierwszych stanowia uczniowie klasy Ib(odpowioedz podaj w zaokragleniu(?

3

Odpowiedzi

2009-11-15T08:59:30+01:00
1b-30
1a-80% z 30
1c-90% z 30

a)1a- 0,8*30=24

b)1c- 0,9*30=27

d)30/81 *100%=3000%/81= okolo 37%
143 3 143
w 1 a jest 25 uczniów
nie jest 24 poprostu w odpowiedziach się pomylili
A punkt c ???
2009-11-15T09:05:59+01:00
Ia - x
Ic - y

a)
80% * 30= 24
b)
10% z 30 = 3
czyli y = 27
c)
27/25*100%= 108%
czyli wiecej jest o 8%
d)
wszystkich uczniow jest 30+27+24=81
czyli 30/81*100%= 37 %
112 3 112
2009-11-15T09:20:29+01:00
I b - 30 uczniów - w klasie Ib liczacej 30 uczniow

a) Ia - w klasie Ib liczacej 30 uczniow, jest o 20% wiecej uczniow niz w Ia
30- 20%*30= 30-0,2*30= 30 - 6= 24
w klasie Ia jest 24 uczniów

b) w klasie Ic jest o 10% mniej uczniow niz w klasie Ib

30-10%*30=30 - 0,1*30=30-3=27
w klasie Ib jest 27 uczniów

c)O ile prcent wiecej uczniow jest w klasie Ic niz w klaise Ia
27-24 =3

(3/30)*100%=10%

d)jaki procent wszystkich uczniow klas pierwszych stanowia uczniowie klasy Ib

30+24+27=81
(30/81)*100%=37%
uczniowie klasy Ib stanowia 37% wszystkich uczniow klas pierwszych
92 3 92