Odpowiedzi

2009-05-06T20:40:29+02:00
Sabotaż – w czasie okupacji niemieckiej działania konspiracyjne ośmieszające i utrudniające akcję propagandową Niemców

konfident- skarżypyta

deportacja-wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej
1 4 1
2009-05-06T20:41:42+02:00
Sabotaż-dezorganizowanie pracy przez umyślne jej nie wykonywanie lub wykonywanie złe, uszkadzanie maszyn, przyrządów.
konfident-W skrócie - donosiciel. Osoba nielubiana, która lubi sprzedawać innych.
deportacja-przymusowe przesiedlenie najczęściej całej grupy osób z powodów politycznych.
2 4 2
2009-05-06T20:41:46+02:00
Sabotaż, celowa dezorganizacja pracy w wyniku hamowania jej tempa lub zamierzonego uszkodzenia maszyn czy produktów dla wywołania szkód i tym samym szkodzenia producentowi czy państwu. Sabotaż może mieć cele polityczne i militarne jak np. w czasie II wojny światowej

1. tajny wywiadowca policyjny; szpieg, szpicel 2. przestarz. człowiek zaufany; powiernik, przyjaciel, zausznik

jeśli chodzi o deportację to patzrąc na sotore z politologii oznacza przymusowe przesiedlenie najczęściej całej grupy osób z powodów politycznych, natomist jako prawo: wydalenie cudzoziemca na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej
1 5 1
2009-05-06T20:41:47+02:00
Sabotaz-– w czasie okupacji niemieckiej działania konspiracyjne ośmieszające i utrudniające akcję propagandową Niemców; n.os. sabotażysta.
Deportacja, zesłanie- przymusowe przesiedlenie skazanego do odległej, trudno dostępnej miejscowości lub kolonii, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności.
1 1 1
2009-05-06T20:47:06+02:00
Mały sabotaż – kategoria akcji konspiracyjnych w czasie okupacji niemieckiej (w latach 1939-1945), polegająca na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, ośmieszaniu zarządzeń okupanta i dezorganizowaniu jego akcji propagandowych. Mały sabotaż był stosowany przez ruch oporu w wielu krajach okupowanej Europy. Jego znaczenie było głównie psychologiczne – utwierdzał w ludności przekonanie o istnieniu i działaniu ruchu oporu oraz o możliwości zwycięstwa mimo represji.
Konfident- (z łacińskiego confidens, -ntis ‘pewny siebie, bezwstydny’ od confidere ‘zaufać’) tajny agent, szpieg; dawniej powiernik.
Dotychczas słowo konfident oznaczało dla mnie: donosiciela, kapusia, czyli człowieka, który donosi na innych. Używałem tego słowa w sytuacjach, kiedy chciałem komuś dokuczyć gdy ktoś na mnie donosił. W ten sposób chciałem wyrazić moje negatywne emocje.
Deportacja - przymusowe przesiedlenie osoby lub grupy osób, dokonywane jako kara, w celach politycznych lub jako forma represji. Deportacja całych grup etnicznych może mieć charakter "czystki etnicznej", mającej na celu ujednolicenie narodowościowe (lub wyznaniowe) danego terytorium. Deportacja bywa również utożsamiana z zesłaniem (katorgą).
Deportacja - wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej. Z reguły wydalenie dotyczy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytorium określonego państwa, nielegalnie podejmują w nim zatrudnienie lub stanowią zagrożenie dla państwa. Deportacji (wydalenia) nie powinno się mylić z ekstradycją (wydaniem).
1 1 1