1. Jaki kształt ma Ziemia?
2. Ile wynosi promień równikowy?
3. Co tworzy siatkę współrzędnych geograficznych?
4. Jak określić współrzędne geograficzne?
5. Co to długość geograficzna?
6. Co to szerokość geograficzna?

Potrzebuję na jutro !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T09:12:15+01:00
1. Ziemia ma swoisty kształt geoidy, który w ogólnych zarysach odpowiada elipsodzie obrotowej.
2. Promień równikowy Ziemi, ze względu na działanie siły odśrodkowej, jest dłuższy o ponad 21 km od promienia biegunowego.
3. Siatkę współrzędnych geograficznych tworzą równoleżniki i południki.
4. Położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej określić można poprzez podanie jego współrzędnych geograficznych, czyli długości i szerokości geograficznej.
5. Długość geograficzna jest to kąt dwuścienny zawarty pomiędzy półpłaszczyznami południka zerowego i południka przechodzącego przez dany punkt. Długość geograficzna może być zachodnia lub wschodnia i przyjmuje wartości od 0 stopni do 180 stopni.
6. Szerokość geograficzna jest to kąt pomiędzy płaszczyznami równika i promieniem Ziemi przechodzącyp przez dany punkt. Szerokość geograficzna może południowa lub północna i przyjmować wartości od 0 stopni do 90 stopni.
63 2 63
2009-11-15T09:31:59+01:00
1.Kształt Ziemi zbliżony jest do kuli lekko spłaszczonej na biegunach. Ruch obrotowy Ziemi sprawia, że średnica równika jest o 43 km większa niż średnica pomiędzy biegunami. Przeciętna średnica wynosi 12 742 km.
2.Średni promień równikowy Ziemi ma 6378,245 km długości. Promień ten nie jest jednakowy we wszystkich kierunkach gdyż Ziemia nie jest dokładną elipsoidą.
3.Siatka geograficzna – układ południków i równoleżników na globusie lub w myśli na kuli ziemskiej. Południk zerowy i równik ziemski tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne.
4.
N - S -szerokość - Jeżeli wartość stopnii rośnie "do góry" to jest N
Jeżeli wartość stopnii rośnie "do dołu" to jest S
W - E -szerokość - Jeżeli wartość stopnii rośnie "w prawo" to jest E
Jeżeli wartość stopnii rośnie "w lewo" to jest W
5.Długość geograficzna- jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 (południka przechodzącego przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi.
6.Szerokość geograficzna- jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy lokalną osią pionu a płaszczyzną równika. Wartości szerokości geograficznej rozciągają się między 0° na równiku i 90° na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna (N; zobacz: półkula północna) lub południowa (S; zobacz: półkula południowa).

21 4 21