Wyjaśnij ,dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnażające się bezpłciowo?


Uzupełnij
Cechy oddychanie tlenowe oddychanie beztlenowe
miejsce
zachodzenia
w komórce


Ilość
uwalnianej energii


Substancje
ulegające przemianie


Produkty reakcji


Przykłady organizmów
Z ćwiczeń pt:Puls żucia kl.I gimnazjum nowa era
zadanie 3 na stronie 16 w ćwiczeniach ;}1

Odpowiedzi

2009-11-15T13:16:23+01:00
Organizmy rozmnażające się płciowo mają cechy obojga rodziców, a więc mają większą sznasę na przeżycie w nowym środowisku. Organizmy rozmnażające się bezpłciowo mają w sobie ten sam materiał genetyczny co komórka macierzysta.

1) Miejsce zachodzenia w komórce:
-tlenowe: całą powierzchnią ciała
-beztlenowe: cytozol
2) Ilość uwalnianej energi:
-tlenowe: dużo
-beztlenowe: kilkanaście razy mniej niż w oddychaniu tlenowym
3) Substancje ulegające przemianie:
-tlenowe: glukoza i tlen
-beztlenowe: glukoza
4) Produkty reakcji:
-tlenowe: dwutlenek węgla, woda, energia
-beztlenowe: alkohol etylowy, dwutlenek węgla, energia
5) Przykłady organizmów:
-tlenowe: pies, lis, człowiek
-beztlenowe: tasiemiec, pieczarka
8 4 8