Odpowiedzi

2009-11-15T09:39:23+01:00
Co to jest Informatyka?

- nauka zajmująca się początkowo metodami i techniką przetwarzania i przesyłania informacji oraz ich wdrażaniem, przy użyciu komputerów, we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.
2. - katalog internetowy to rodzaj "książki telefonicznej", w której znajdują się adresy internetowe podzielone ze względu na tematykę. Najczęściej katalogi internetowe znajdują się na stronach portali internetowych. Zazwyczaj dodawanie własnej strony do katalogu jest bezpłatne, polega ono na podaniu niezbędnych informacji o witrynie (adres WWW, opis, kontakt z autorem itp.). Po określonym procesie weryfikacji strona zostaje dodana do spisu.
- w sieciach komputerowych katalog to zbiór użytkowników, ich haseł dostępu i informacji o tym, do jakich danych użytkownicy ci mają dostęp.
2009-11-15T09:41:30+01:00
Informatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Pierwotnie część matematyki, została rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostaje jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.

Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym. Druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, co obejmuje: projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych.

Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

Katalog - to zbiór zawierający systematyczny, często hierarchiczny spis obiektów jednego typu wraz z towarzyszącymi im atrybutami, umożliwiający klasyfikację obiektów według kategorii lub wybór obiektów według określonych kryteriów wyszukiwania.

Komputer włączamy dużym przyciskiem na naszym komputerze, jest on zawsze umieszczony z przodu i najczęściej podpisany power.