Odpowiedzi

2009-11-15T09:53:15+01:00
Skala liniowa – rodzaj skali pomiarowej, w której wielkości fizyczne są przekształcone za pomocą funkcji liniowej.

Skala mianowana - skala mapy zapisywana jako porównanie dwóch odległości, przy czym pierwsza to odcinek na mapie, a druga - odpowiadający odcinek w terenie (wyrażony zazwyczaj w metrach lub kilometrach) Zapisuje się ją jako podporządkowanie dwóch liczb, oznaczajacych jednostki długości lub powierzchni. Skala mianowana jest stosowana m.in. w amerykańskim rysunku architektoniczno-budowlanym, podawana jest również, obok podziałki liniowej i skali liczbowej, na współczesnych polskich mapach topograficznych.

Skala liczbowa - skala mapy zapisywana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10000, spotykany jest również zapis \begin{matrix}\frac{1}{10000}\end{matrix}).
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T10:03:57+01:00
1.Skala liniowa – rodzaj skali pomiarowej, w której wielkości fizyczne są przekształcone za pomocą funkcji liniowej.Wartości na skali liniowej mogą być bezwymiarowe lub mianowane. W odróżnieniu od skali logarytmicznej, skala liniowa może być używana zarówno do odwzorowania wielkości dodatnich, jak i ujemnych.

2.Skala mianowana - skala mapy zapisywana jako porównanie dwóch odległości, przy czym pierwsza to odcinek na mapie, a druga - odpowiadający odcinek w terenie (wyrażony zazwyczaj w metrach lub kilometrach) Zapisuje się ją jako podporządkowanie dwóch liczb, oznaczajacych jednostki długości lub powierzchni. Skala mianowana jest stosowana m.in. w amerykańskim rysunku architektoniczno-budowlanym, podawana jest również, obok podziałki liniowej i skali liczbowej, na współczesnych polskich mapach topograficznych.

3.Skala liczbowa - skala mapy zapisywana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10000, spotykany jest również zapis ). Przeważnie przed samym zapisem ułamka podaje się słowo "skala".Skala liczbowa informuje o stosunku zmniejszenia teoretycznego modelu Ziemi do rzeczywistej wielkości Ziemi, modelu, dla którego opracowano odwzorowanie, w którym wykonano daną mapę.
2009-11-15T10:30:48+01:00
1.Skala liniowa – rodzaj skali pomiarowej, w której wielkości fizyczne są przekształcone za pomocą funkcji liniowej.Wartości na skali liniowej mogą być bezwymiarowe lub mianowane. W odróżnieniu od skali logarytmicznej, skala liniowa może być używana zarówno do odwzorowania wielkości dodatnich, jak i ujemnych.

2.Skala mianowana - skala mapy zapisywana jako porównanie dwóch odległości, przy czym pierwsza to odcinek na mapie, a druga - odpowiadający odcinek w terenie (wyrażony zazwyczaj w metrach lub kilometrach) Zapisuje się ją jako podporządkowanie dwóch liczb, oznaczajacych jednostki długości lub powierzchni. Skala mianowana jest stosowana m.in. w amerykańskim rysunku architektoniczno-budowlanym, podawana jest również, obok podziałki liniowej i skali liczbowej, na współczesnych polskich mapach topograficznych.

3.Skala liczbowa - skala mapy zapisywana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10000, spotykany jest również zapis ). Przeważnie przed samym zapisem ułamka podaje się słowo "skala".Skala liczbowa informuje o stosunku zmniejszenia teoretycznego modelu Ziemi do rzeczywistej wielkości Ziemi, modelu, dla którego opracowano odwzorowanie, w którym wykonano daną mapę.