Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T09:59:18+01:00
A) 2CH3COOH + 2Na ---->2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2O---> 2CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O

b) 2HCOOH + Ca ----> (HCOO)2Ca +H2
2HCOOH + CaO ----> (HCOO)2Ca +H2O
2HCOOH + Ca(OH)2 ----> (HCOO)2Ca + 2H2O

c) 2C3H7COOH + 2K ----> 2C3H7COOK + H2
2C3H7COOH + K2O ----> 2C3H7COOK + H2O
C3H7COOH + KOH ----> C3H7COOK + H2O