Odpowiedzi

2009-11-15T10:29:17+01:00
2) sr. arytmetyczna
×=11+4+10+12+3/5= 40/5= 8
wariancje
D²= (x₁-x)²+(x₂-x)²+...+(xn-x)²/n
D²=(3-8)²+(4-8)²+(10-8)²+(11-8)²+(12-8)²/5= 25+16+4+9+16/5= 50
D²=50
odchylenie
σ=pod pierwiastkiem D²=pod pierwiastkiem 50≈7,07
2009-11-15T10:58:16+01:00
Zad 1. Dominata jest to liczba,która pojawiła się najczęściej

a) w Twoim przypadku 2
b) 4,5,6,9