Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T10:15:50+01:00
1a 40% z 30= 12
1b 25% z 28=7
1c 37,5% z 32 =12

1a 30 - 12=18
1b 28- 7 = 21
1c 32 -12 = 20

18+21+20 = 59
odp. W szkole zostalo 59 uczniow z klas 1 a.b.c .
12 4 12
2009-11-15T10:18:33+01:00
W szkole zostało 90 - 31 uczniów, czyli 59
3 4 3
2009-11-15T10:23:45+01:00
Klasa 1a

100 %--------- 30 uczniów
40%----------- x

X=40*30/100
x=12 30-12=18 uczniowie pozostali w szkole z klasy 1a

Klasa 1b
100%-------- 32 uczniów
25%--------- x

X= 25*32/100
X=8 32-8=24 uczniowie pozostali w szkole z klasy 1b

Klasa 1c

100%---------- 28 uczniów
37,5%--------- x

X=37,5*28/100
X=10,5 ≈ 11 28-11=17 uczniów pozostałych w szkole z klasy 1c
18+24+17= 59 uczniowie pozostali w szkole ogółem
4 5 4