1. 220 g roztworu KCL zawiera 150g wody. Oblicz stężenie procentowe takiego roztworu.

2. 20g chlorku sodu rozpuszczono w 50 g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

3. Oblicz masę H2SO4 zawartego w 400g 98% kwasu.

4. 1000 kg wody morskiej zawiera 1,3 kg magnezu. Oblicz stężeie procentowe otrzymanego roztworu.

5. Przygotowano roztwór bromku sodu w ten sposób, że na 1g rozpuszczonej soli przypadało 6,23g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Kto się podejmie zadania? :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T10:35:41+01:00
1)

ms=220-150=70g

70g subst-----220groztw
xg ----100g roztw\
x=31,81g
stezenie jest rowne 31,81%
2)
mr=20+50=70g

20g subst-------70g roztw
xg subst---------100g roztw
x=28,6g
stezenie wynosi 28,6%

3)
98g H2SO4--------100g ROZTW
xg --------------400g
x=392g
masa H2SO4 to 392

4)1000000g roztw-1300g subst
100g roztw---------xg subst
x=0,13g

stezenie jest rowne 0,13%

5)
mr=1+6,23=7,23g

1g subst---------7,23g roztw
xg subst--------100g roztw
x=13,83g
stezenie wynosi 13,83%

moim zdaniem przedmowcy zle rozwiazali te zadania :)
3 4 3