Przetłumaczyć te zdania na polski :
1. Doors open automatically.
2. Please drive safely.
3. Please talk quietly.
4. Please handle books carefully.
5. Please play sensibly.
Zad. 2 Muszę podkreślić właściwe słowo i wszystkie zdania przetłumaczyć:
1. A: Did you get your exam results, Maggie ?
B: Yes,dad. I did really good / well.
2. A: Your sister is always happy / happily, isn't she ?
B: Yes,she's always in a very well / good mood .
3. A: Shall we go swimming ?
B: Yes, why not ? It's very warm / warmly today.
4. A: I'm going to Celine Dion's concert tonight.
B: Oh, really ? I like her so much. She sings beautiful / beautifully.
5. A: Do you like my sweater ?
B: Yes. It feels very soft / softly.
6. A: Did you go anywhere yesterday ?
B: No. It was raining heavy / heavily so I stayed in.

3

Odpowiedzi

2009-11-15T10:20:57+01:00
1. Dżwi otwierają się automatycznie.
2. Proszę jeździć bezpiecznie.
3. Proszę rozmawiać cicho.
4. Prosze obchodzić się z książkami ostrożnie.
5. Proszę bawić się rozważnie.

To jest narazie pierwsza część zadania.
2009-11-15T10:33:03+01:00
1. Drzwi otwierają się automatycznie.
2. Proszę jeździć bezpiecznie.
3. Proszę rozmawiać cicho.
4. Prosze obchodzić się z książkami ostrożnie.
5. Proszę bawić się rozważnie.2 drugiego zadania niewiem:)
2009-11-15T10:35:45+01:00
1.Drzwi otwierają się automatycznie.
2.Proszę bezpiecznej jazdy.
3.Proszę mówić spokojnie.
4.Proszę uważnie uchwyt książek.
5.Proszę grać rozsądnie.
Zad.2
1. A:Czy masz swoje wyniki egzaminu, Maggie?
B:Tak, tato. I tak naprawdę dobre / dobrze.

2. A:Twoja siostra jest zawsze zadowolona / szczęśliwa, prawda?
B:Tak, ona ma zawsze bardzo dobrze / dobry nastrój.

3. A:Pójdziemy na basen?
B:Tak, dlaczego nie? Jest bardzo ciepło / gorąco dziś

4. A:Ja idę dziś na koncert Celine Dion's.
B: Och, naprawdę? Ja ją lubię. Śpiewa piękne / pięknie.

5. A:Lubisz mój sweter?
B:Tak. To czuje się bardzo miękki / miękko.

6. A:Czy iść gdziekolwiek wczoraj?
B:No Padało heavy / ciężko tak zostałem cala

nie wiem jak to podkreślić