1)Dokończ poniższe zdania:
a)Prawo pozwalające na zrywanie sejmów to..........
b)Państwo sąsiadujące z Rzecząpospolitą....................
wtrącały się w jej sprawy wewnętrzne , np.................
c)W 1764 r. królem Rzeczypospolitej z woli Rosji został............
2) Niektóre z podanych zdań są fałszywe.Wskaż je i popraw tak, aby były prawdziwe.
a) Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym na świecie ministerstwem oświaty.
b) W szkołach podległych Komisji Edukacji Narodowej lekcje były prowadzone wyłącznie po łacinie.
c) Szkołę rycerską w Warszawie założył Hugo Kołłątaj.
d) Obchodzenie rocznic narodowych miało służyć umacnianiu patriotyzmu.

Pomóżcie!!!
Dam 15 punktów!!!!;)

2

Odpowiedzi

2009-11-15T10:21:10+01:00
2009-11-15T10:37:17+01:00
1a liberum veto
b polska/ wybor wladcy
c/stanislaw august poniatowski
2b,d
3 2 3