Przeczytaj informacje dotyczącą tytułu utworu. Zredaguj na jej podstawie wniosek na temat Metaforyczności tekstu, biorąc pod uwagę jego adresata.

""'Pieśń nad pieśniami' znaczy po hebrajsku 'pieśń najdoskonalsza'. Czytana dosłownie wydaje się poematem lirycznym o tematyce miłosnej; ale to właśnie ona uwazana jest przez Żydów i chrześcijan za księge najświętsza. Interpretuje się ją jako dialog Boga z kochającym go ludem lub jako rozmowę Chrystusa z kościołem. "" --- to jest ta informacja dotyczącą tytułu utworu.

pilne;*** z góry dzięki;P

1

Odpowiedzi

2009-11-15T10:52:28+01:00
Ten tekst to metaforyczny zwiazek frazeologiczny.Znaczenia nie maja tutaj doslownego sensu.Celem tej metafory jest zaskoczenie i zadziwienie adresata.