Odpowiedzi

  • czax
  • Początkujący
2009-11-15T10:53:14+01:00
Http://zdrowa-ziemia.pl/rolnictwo/referaty-naukowe/364-rodowisko-a-zanieczyszczenie-gleby


poczytaj tutaj
zawsze cos
2009-11-15T10:59:35+01:00
Gleby- słaba melioracja, co towarzysz wyjałowieniu gleb. Tworzy on sztuczne gleby, zanieczyszcza je za pomocą pestycydów i chemikaliów. Przez to wiele zwierząt żyjących pod ziemią ginie.
Wody- wylewanie ścieków do wód, zanieczyszczanie jej poprzez wyrzucanie odpadków, wycieki ropy naftowej, OTWIERANIE SZTUCZNYCH BASENÓW WODNYCH CO WPŁYWA NIE KORZYSTNIE.
Roślinności- wycinanie lasów pod uprawy, co ma złe skutki na spoeczenstwo