Ćwiczenia planeta nowa do II gimnazjum str. 27 zad. 3
Na podstawie poniższych danych oblicz procentowy udział ludności Ameryki w ogólnej liczbie ludności świata 2005 r .
świat : 6451
ameryka północna : 512
ameryka południowa : 371
obliczenia . ; d
HELP ME . ! ( ;

2

Odpowiedzi

2009-11-15T10:51:50+01:00
512000000 + 371000000=883000000

883000000\6451000000 * 100% ≈ 14%

pozdrawiam :)
2 4 2
2009-11-15T10:52:17+01:00
Ameryka północna
100 % - 6451
x % - 512

6451x = 100*512
6451x = 51200
x = w przybliżeniu 7,9 %

ameryka połudiowa
100%- 6451
x% -371

6451x=371*100
6451x=37100
x= w przybliżeniu 5.8 %