Hey mam zadanie do zrobienia
ale proszę o dane i rozwiązanie i odpowiedź : )

Napięcie przyłożone do zacisków uzwojenia pierwotnego transformatora wynosi 230 V przy mocy 920 W. Napięcie w uzwojeniu wtórnym wynosi 4.6 V. Oblicz natężenie prądu w obwodzie wtórnym i pierwotnym. Ile wynosi przekładnia tego transformatora.?

1

Odpowiedzi

2009-11-15T11:15:28+01:00
U₁ - napięcie strony pierwotnej = 230V
U₂ - napięcie strony wtórnej = 4,6V
P - moc obciążająca transformator = 930W
I₁ - prąd strony pierwotnej = P/U₁ = 930/230 = 4,04A
U₁/U₂ = I₂/I₁
U₂I₂ = U₁I₁
I₂ = U₁I₁/U₂
P₁ - moc obciążenia po stronie pierwotnej = U₁I₁ = 930W
stąd I₂ = P₁/U₂ = 930/4,6 = 202,17A
Przekładnia = U₁/U₂ = 230/4,6 = 50
I₁ - prąd strony pierwotnej = 4,04A
I₂ - prąd strony wtórnej = 202,17A
przekładnia = 50
1 5 1