Odpowiedzi

2009-11-15T11:02:22+01:00
Reakcje otrzymywania wodorotlenku wapnia:
Ca+2H2O -->Ca(OH)2 + H2
CaO + H2O -->Ca(OH)2