Odpowiedzi

2009-11-15T11:17:27+01:00
A)√(3+4x)²≥1
|3+4x|≥1
narysuj
y=|3+4x|
oraz
y=1
w jednym układzie
otrzymasz ze
x∈(-∞,-1>u<-1/2,∞)
b)√x²+12x+36≤0
|x+6|≤0
y=|x+6|
y=0
tylko x=-6 spełnia nierówność
c)√4x²-20x+25>1
|2x-5|>1
y=|2x-5|
y=1
w jednym układzie
otrzymasz ze
x∈(-∞,2)u(3,∞)