1. W trójkącie równoramiennym ABC (|AB| = |BC|) miara jednego z kątów wewnętrznych jest równa 80°. Z wierzchołka A poprowadzono dwusieczną AD i wysokość AE. Oblicz miarę kąta DAE. Rozważ wszystkie możliwości

2. W fabryce wyprodukowano 600 rowerów w ciągu 30 dni, realizując 30 % zamówienia. O ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję rowerów, aby w ciągu następnych 56 dni zakończyć realizację zamówienia?

3. Ania, Jurek i Grzegorz kupowali jednakowe książki, zeszyty i ołówki. Ania za 2 książki, 4 zeszyty i 1 ołówek zapłaciła 31,50 zł. Jurek kupił 4 książki, 10 zeszytów i 1 ołówek za kwotę 42 zł. Ile złotych zapłacił Grzegorz, który kupił 1 książkę, 1 zeszyt i 1 ołówek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:11:54+01:00