Kostka masła produkowanego przez pewien zaklad mleczarski ma nominalna mase 20 dag. W czasie kontroli zakładu zwazono 150 losowo wybranych kostek masla.
Wyniki badan przedstawiono w tabeli.

Masa kostki masla (w dag) 16 18 19 20 21 22
Liczba ksotek masla 1 15 24 68 26 16

a)Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz srednia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe masy kostki masla
b) kontrola wypada pozytywnie jesli srednia masa koski masla jest rowna masie nominalnej i odchylenie standardowe nie przekracza 1 dag. Czy kontrola zakladu wypadla pozytywnie? Odpowiedz uzasadnij.

ZAD 1
Podaj dominate z nastepujacych liczb:
a) 2,3,5,2,4,6,7,2,4,3
b)4,4,5,6,9,6,9,5,1,0

ZAD 2
Oblicz odchylenie standardowe 11,4,10,12,3

1

Odpowiedzi

2009-11-15T11:40:29+01:00
Masa kostki masla (w dag) 16 18 19 20 21 22
Liczba ksotek masla 1 15 24 68 26 16

a)Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz srednia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe masy kostki masla
b) kontrola wypada pozytywnie jesli srednia masa koski masla jest rowna masie nominalnej i odchylenie standardowe nie przekracza 1 dag. Czy kontrola zakladu wypadla pozytywnie? Odpowiedz uzasadnij.


a) 1*16 + 15*18 + 24*19 + 68*20 + 26*21 + 16*22 / 150 = 16 + 270 + 456 + 1360 + 546 + 352 / 150 = 3000 / 150 = 20

δ = √ 361 + 24 + 16 + 2304 + 36 + 16 / 150 = 4,29
Odp: Średnia arytmetyczna równa jest 20.ZAD 1
Podaj dominate z nastepujacych liczb:
a) 2,3,5,2,4,6,7,2,4,3
b)4,4,5,6,9,6,9,5,1,0


a) D = 2
b) D = 4 ; 5 ; 6; 9

ZAD 2
Oblicz odchylenie standardowe 11,4,10,12,3

δ = √ 9 + 16 + 4 + 16 + 25 / 5 = 3,74
śr. arytmetyczna = 11 + 4 + 10 + 12 + 3 / 5 = 40 / 5 = 8