Odpowiedzi

2009-11-15T11:46:42+01:00
He was born in Pisa. Father Vincenzo Galilei, was a musician and wool trader, her mother was Giulia Ammannati. Galileo was the eldest child. Elementary education was receiving at home, then at age 11, he enrolled in religious school at the Jesuits (walombrozjanów) in the convent of Santa Maria di Vallombrosa (near Florence). When aged 15 years told him that she wants to become a monk - his father immediately responded by taking him to the monastery. In 1581 year, at age 17 he enrolled at the University of Pisa (medicine, according to his fathers wishes). These studies are not finished - more interested in his math. He gave private lessons in mathematics in Florence and Siena. In 1589 became professor of mathematics at the University of Pisa. He then moved to the University of Padua, where until 1610 he taught geometry, mechanics and astronomy. Galileo confirmed Copernicus heliocentric theory. Galileo never married but with Marina Gamba had three children: daughters Virginia (b. 1600) and Livia (b. 1601) (which were nuns) and a son Vincenzi (b. 1606) .Urodził się w Pizie. Ojciec Vincenzo Galilei, był muzykiem i handlarzem wełny, matką była Giulia Ammannati. Galileo był najstarszym dzieckiem. Elementarne wykształcenie pobierał w domu rodzinnym, następnie w wieku 11 lat rozpoczął naukę w szkole zakonnej u jezuitów (walombrozjanów) w klasztorze Santa Maria di Vallombrosa (niedaleko Florencji). Gdy w wieku 15 lat zakomunikował ojcu, że chce zostać mnichem - ojciec natychmiast zareagował zabierając go z tego klasztoru. W 1581 roku, w wieku 17 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie w Pizie (medycyna, wg życzenia ojca). Studiów tych nie ukończył - bardziej interesowała go matematyka. Dawał prywatne lekcje matematyki we Florencji i Sienie. W roku 1589 został wykładowcą matematyki na uniwersytecie w Pizie. Następnie przeniósł się na Uniwersytet w Padwie, gdzie do roku 1610 wykładał geometrię, mechanikę i astronomię.

Galileusz potwierdził teorię heliocentryczną Kopernika.

Galileusz nigdy się nie ożenił, ale miał z Mariną Gambą troje dzieci: córki Virginię (ur. 1600) i Livię (ur. 1601) (które zostały zakonnicami) i syna Vincenzia (ur. 1606).
1 4 1