Odpowiedzi

2009-11-15T11:25:51+01:00
Św Paweł:
Do Rzymian,dwa listy do Koryntian oraz list do Galatów
listy do: Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona
dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa
1 i 2 list do Tesaloniczan
List św. Jakuba Apostoła
2 Listy św. Piotra Apostoła
2 Listy św. Jana Apostoła
List św. Judy Apostoła
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:27:01+01:00
List do Rzymian
List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
Listy do Tesaloniczan
Listy do Tymoteusza i do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba Apostoła
Listy św. Piotra Apostoła
Listy św. Jana Apostoła
List św. Judy Apostoła

13 listów są autorstwa św. Pawła
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona

8 listów powszechnych
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
1 List św. Piotra
2 List św. Piotra
1 List św. Jana
2 List św. Jana
3 List św. Jana
List św. Judy Tadeusza

1 3 1