1.Podaj przykłady trzech par populacji powiązanych zależnościami symbiotycznymi. W parze podkreśl tę populację która jest całkowicie uzależniona od drugiej.
........................
..........................
.......................

2.Korzystając z rozwiązania zadania poprzedniego opisz co się stanie z populacja gatunku żyjącą w symbiozie z populacją gatunku który niszczony jest przez ludzi.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T11:38:45+01:00
Zad1
-współżycie glona i porostu (porost)
-symbioza roślin motylkowych z bakteriami nitryfikacyjnymi
-pierwotniaki w żołądku przeżuwaczy

zad2
Gdy człowiek zniszczy np grzyb który jest w symbiozie, glon może tego nie przeżyć. Tak samo gdy wyniszczy sie pierwotniaki w żołądku przeżuwacza, zwierzę będzie miało trudności z trawieniem celulozy.

5 3 5
2009-11-15T14:34:30+01:00
1)Symbioza glonów z grzybami - porost
2)Symbioza szczeżui z różanką
3)Symbioza bakterii jelitowych z człowiekiem
4)Symbioza grzybów z korzeniami drzew - mikoryza


2) Jest zmuszony na wymarcie, bądź ewentualnie zmieni swoje życie , na przykład częściowo się usamodzielni na drodze ewolucji.
4 5 4