Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T11:38:52+01:00
1.Perykles wprowadził płatne urzędy dla obywateli z Rady Pięciuset i Niezawisłego sądu. Wprowadził ostracyzm tzw.sąd skorupkowy
(błędne źródla podaja nie wprowadził go Kleistenos).Ostracyzm polegał natym że zebrani obywatele pisali na skorupkach imie potencajlnego zdrajcy narodu - jeżeli imie 1 obywatela powtorzylo się zbyt wiele razy ,zostawał on wygnany na 10 lat - kara ta ugodzila wielu bezpodstawnie oskarzonych obywateli , poniewaz w innych polis nie mial taki wygnaniec praw społecznych.Perykles równierz strategiem - byl nim 10 lat chociaż mozna bylo byc 1 rok.Wprowadzł ograniczenie praw obywatelskich tylko dla tych których obojga rodzice sa obywatelami 1 polis, ironią losu bylo to że sam musial błagac ród o uznanie swojego syna któreog miał z Aspazja z Miletu.
2.Głownymi zasadami domokracji jest to że rządzi lud , jest wolność słowa , wyznania etc.
3.
Głowną przyczuna wojny peloponeskiej była zazdrość Sparty o wielkość Aten.
Ateny przegrały ta walke i straciły swoją swietność , teraz najwazniejsza polis była Sparta
9 3 9
2009-11-15T11:40:46+01:00
Reformy Peryklesa(444-429 p.n.e.)- można powieziec, że po reformach Klejstenesa Ateny były polisą demokratyczną, ale za ojca demokracji uznaję się Peryklesa,rzecznika kolejnych reform. Przede wszystkim odebrano areopagowi jego dotychczasowe uprawnienia administracyjne i kontrolne - funkcje te zostały oddane zgromadzeniu ludowemu (było to posunięcie wymierzone przeciwko arystokracji). Areopag zachował jedynie funkcję trybunału sądowego.\

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywareli.
Art. 2. Rzeczpospolia Polska jest,demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 3. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
5 3 5